Zapytania ofertowe

Budowa systemu mechatronicznego 3D
Więcej
Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro
Przedmiot zapytania (nazwa): Budowa systemu mechatronicznego 3D do pomiaru obu stóp jednocześnie wraz z dedykowanym oprogramowaniem
Data: 17:00, 1 kwietnia 2015
 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski
  ul. Stary Rynek 2/103, 15-030 Białystok
  REGON 052221427 NIP 5422741626

 3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
 4. Przedmiot Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość
  Budowa systemu mechatronicznego 3D do pomiaru stóp człowieka Dane techniczne:
  • Dokładność pomiaru: do 1mm
  • Czas badania: do 30 s
  • Wymiary max.: 50cm x 50cm x 30cm
  • Ciężar max: do 15 kg
  • Dopuszczalne obciążenie max.: 150 kg
  • Napięcie zasilania: 220V
  • Podłączenie: USB
  • Obudowa: ergonomiczna, zachowanie walorów estetycznych
  • Monitor dotykowy: tak
  • Możliwość pozyskania obrazów 3D: tak
  • Jednoczesny pomiar obu stóp: tak
  • Przystosowane do pomiaru osób niepełnosprawnych: tak
  1 szt.
  Opracowanie aplikacji na system mechatroniczny Opracowanie następujących modułów:
  • Dokładność pomiaru: do 1mm
  • informacyjny (powitanie wraz z krótką instrukcją obsługi)
  • pozyskiwania obrazów o wysokiej rozdzielczości – umiejscowienie stopy i skanowanie
  • przetwarzania obrazów: implementacja algorytmów przetwarzania i analizy obrazów (poprawa jakości i kontrastu, ostrości, usuwanie szumów); implementacja metod zdejmowania charakterystyk ilościowych (dla obrazów 3-wymiarowych)
  1 szt.
  Opracowanie aplikacji do transmisji danych Opracowanie aplikacji do komunikacji między urządzeniem a jednostką centralną znajdującą się w siedzibie firmy. 1 szt.
 5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 6. Termin realizacji zamówienia: 15 październik 2015
  Termin płatności: Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z umową po wykonaniu warunków umowy, na podstawie poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty – formularz ofertowy (załącznik nr 1). Oferta powinna być złożona przez jednostkę naukową z przyznaną kategorią naukową A, A+ lub B i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę, również w przypadku braku złożenia oferty na wymaganym formularzu. Oferty, które zostaną doręczone w inne niż wskazane miejsce i nie dotrą w wyznaczonym terminie w wyznaczone miejsce nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz w wersji elektronicznej.

 7. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 8. Cena: waga 100 %.

  Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność na adres: Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Ryska 1 budynek E, 15-008 Białystok z dopiskiem: „Budowa systemu mechatronicznego 3D do pomiaru obu stóp jednocześnie wraz z dedykowanym oprogramowaniem”.

 9. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
 10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nastąpi dnia 14 kwietnia 2015 r.
 11. OSOBA DO KONTAKTU: Emil Chojnowski, tel. 502 764 842

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym
Data: 14:00, 16 listopad 2015

Opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe - Opracowanie innowacyjnej ortezy kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

3. Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Zapytania ofertowe UE EFRR

UE EFRR

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-133/12, pn. „Rozwój przedsiębiorstwa „Centrum Ortopedyczno - Protetyczne Emil Chojnowski” w celu poprawy konkurencyjności na rynku krajowym” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-133/12-00 z dnia 13.02.2015 r.

Dostawa stanowiska robotów obróbczych
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Dostawa stanowiska robotów obróbczych do wycinania detali w materiałach pianki technicznej oraz w MDF
Data: 17:00, 13 maja 2015
Zapytanie Ofertowe - Robot obróbczy

Dokumenty do pobrania:Zapytanie ofertowe - Dostawa stanowiska robota obróbczego

Skaner 3D wraz z oprogramowaniem
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Skaner 3D wraz z oprogramowaniem do projektowania wyrobów ortopedycznych
Data: 14:00, 13 maja 2015

Skaner 3D

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Skaner 3D wraz z oprogramowaniem do projektowania wyrobów ortopedycznych

Tokarka do metalu
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Tokarka do metalu
Data: 14:00, 18 czerwca 2015

Zapytanie ofertowe - tokarka do metalu

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - tokarka do metalu

Odciąg do trocin
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Odciąg do trocin
Data: 14:00, 16 czerwca 2015

Zapytanie ofertowe - Odciąg do trocin

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Odciąg do trocin

Szlifierka taśmowa
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Szlifierka taśmowa
Data: 14:00, 18 czerwca 2015

Zapyatnie ofertowe - Szlifierka taśmowa

Dokumenty do pobrania: Zapyatnie ofertowe - Szlifierka taśmowa

Poręcze i schody
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Poręcze i schody
Data: 14:00, 18 czerwca 2015

Zapytanie ofertowe - Poręcze i schody

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Poręcze i schody

System do badań stóp i skaner
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
System do badań stóp
Data: 14:00, 18 czerwca 2015

Zapytanie ofertowe - System do badań stóp

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - System do badań stóp

Skaner 2D
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Skaner 2D
Data: 14:00, 18 czerwca 2015

Zapytanie ofertowe - Skaner 2D

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Skaner 2D

Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa - UNIEWAŻNIONE 29.06.2015
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa - UNIEWAŻNIONE 29.06.2015
Data: 14:00, 22 czerwca 2015

Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa - UNIEWAŻNIONE 29.06.2015

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa - UNIEWAŻNIONE 29.06.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONE W DNIU 29.06.2015 z powodu błędnych parametrów

KOMPRESOR TŁOKOWY
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
KOMPRESOR TŁOKOWY
Data: 14:00, 18 czerwca 2015

kompresor tłokowy

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Kompresor tłokowy

Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa
Data: 14:00, 29 czerwca 2015

Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Opalarka, wkrętarka, wyrzynarka

Drążarka, piece, prasa próżniowa
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Drążarka oraz piece ortopedyczne, prasa próżniowa do formowania
Data: 14:00, 02 lipca 2015

Drążarka, piece, prasa próżniowa

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Drążarka, piece, prasa próżniowa

Drążarka, piece, prasa próżniowa

Download: INQUIRY - Router machine, ovens, vacuum press

UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03.07.2015

Nowy termin realizacji zamówienia: do 15.09.2015

ADDITION TO THE INQUIRY 03.07.2015

New date of execution: up to 15.09.2015

Piły do gipsu
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Piły do gipsu
Data: 14:00, 02 lipca 2015

Piły do gipsu

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Piły do gipsu

UNIEWAŻNIONE Z POWODU BRAKU OFERT SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ZAPYTANIA 13.07.2015

Przedmiot zapytania (nazwa):
Piły do gipsu
Data: 14:00, 13 lipca 2015

Piły do gipsu

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Piły do gipsu

Ploter frezujący
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Plotera frezujący wraz z zabudową oraz stołem podciśnieniowym
Data: 14:00, 06 lipca 2015

Ploter frezujący

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Ploter frezujący

Samochód ciężarowy - Van
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Samochód ciężarowy typu VAN
Data: 14:00, 07 lipca 2015

Samochód ciężarowy typu VAN

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Samochód ciężarowy typu VAN

Platformy reakcji sił podłoża oraz mata tensomotoryczna
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Platformy reakcji sił podłoża oraz mata tensomotoryczna
Data: 14:00, 02 września 2015

Meble warsztatowe

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Platformy reakcji sił podłoża oraz mata tensomotoryczna

Meble warsztatowe
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Meble warsztatowe
Data: 14:00, 07 września 2015

Lampy bakteriobójcze

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Meble warsztatowe

Lampy bakteriobójcze
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Lampy bakteriobójcze
Data: 14:00, 16 września 2015

Lampy bakteriobójcze

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Lampy bakteriobójcze

Wyposażenie gabinetów podologicznych
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Wyposażenie gabinetów podologicznych
Data: 14:00, 17 września 2015

Wyposażenie gabinetów podologicznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Wyposażenie gabinetów podologicznych

Pompa próżniowa, obrabiarka ortopedyczna
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Pompa próżniowa, obrabiarka ortopedyczna
Data: 14:00, 21 września 2015

Pompa próżniowa, obrabiarka ortopedyczna

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Pompa próżniowa, obrabiarka ortopedyczna

Pompa próżniowa, obrabiarka ortopedyczna

Download: : INQUIRY - Vacuum pump and socket router for prosthetic

Videografia 2D do komputerowej oceny postawy ciała
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Videografia 2D do komputerowej oceny postawy ciała
Data: 14:00, 15 październik 2015

Videografia 2D do komputerowej oceny postawy ciała

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Videografia 2D do komputerowej oceny postawy ciała

Dynamiczny System do badania stop, SKANER 2D
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Dynamiczny System do badania stop, SKANER 2D
Data: 14:00, 5 listopad 2015

Dynamiczny System do badania stop, SKANER 2D

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Dynamiczny System do badania stop, SKANER 2D

Lustra
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Lustra
Data: 14:00, 5 listopad 2015

Lustra

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Lustra

Narzędzia wartsztatowe ręczne, imadła
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Narzędzia warsztatowe ręczne, imadła
Data: 14:00, 5 listopad 2015

Narzędzia warsztatowe ręczne, imadła

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Narzędzia warsztatowe ręczne, imadła

Oprogramowanie do projektowania wkładek
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Oprogramowanie do projektowania wkładek
Data: 14:00, 5 listopad 2015

Oprogramowanie do projektowania wkładek

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Oprogramowanie do projektowania wkładek

LAPTOPY, ZESTAWY KOMPUTEROWE, SERWER, DRUKARKI ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH, DRUKARKA, SKANERY KODÓW KRESKOWYCH, SYSTEM DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ, SYSTEM MAGAZYNOWO - HANDLOWY 

Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Laptopy, Zestawy komputerowe, serwer, drukarki etykiet kodów kreskowych, drukarka, skanery kodów kreskowych, system do zarządzania firmą, system magazynowo - handlowy 
Data: 14:00, 5 listopad 2015

Komputery

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Laptopy, Zestawy komputerowe, serwer, drukarki etykiet kodów kreskowych, drukarka, skanery kodów kreskowych, system do zarządzania firmą, system magazynowo - handlowy

Wyposażenie do drążarek ortopedycznych
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Wyposażenie do drążarek ortopedycznych
Data: 14:00, 13 listopad 2015

Wyposażenie do drążarek ortopedycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Wyposażenie do drążarek ortopedycznych

Projekt strony internetowej
Więcej
Przedmiot zapytania (nazwa):
Projekt strony internetowej
Data: 14:00, 13 listopad 2015

Projekt strony internetowej

PROPONOWANA ARCHITEKTURA STRONY DO POBRANIA: TUTAJ

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe - Projekt strony internetowej

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem