KODY NFZ

KOD W SŁOWNIKU NFZ NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO LIMIT NFZ % REF.
A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100
A.002 Proteza uzupełniająca stopę 600 100
A.003 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 1 800 100
A.003.N Naprawa: Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym 540 100
B.004 Proteza tymczasowa podudzia 900 100
B.005 Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 2800 100
B.005.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 840 100
B.006 Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 4500 100
B.006.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją i połączeniem w obrębie stawu kolanowego 1350 100
B.007 Proteza ostateczna skorupowa podudzia 1800 100
B.007.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia 540 100
B.008 Proteza ostateczna modularna podudzia 3500 100
B.008.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia 1050 100
B.009 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia 500 100
B.010 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia 1500 100
B.011 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 1800 100
B.011.N Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia 540 100
C.012 Proteza tymczasowa w obrębie podudzia 1600 100
C.013 Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda 3000 100
C.013.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda 900 100
C.014 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 5500 100
C.014.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna w obrębie uda 1650 100
C.015 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 5000 100
C.015.N Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda 1500 100
C.016 Wymiana leja w protezie tymczasowej uda 500 100
C.017 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda 2000 100
D.018 Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 6000 100
D.018.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 1800 100
D.019 Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 7500 100
D.019.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 2250 100
D.020 Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym 2000 100
E.021 Proteza kosmetyczna w obrębie ręki 800 100
E.021.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ręki 240 100
F.022 Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia 1200 100
F.022.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia 360 100
F.023 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 2800 100
F.023.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia 840 100
G.024 Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia 2400 100
G.024.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia 720 100
G.025 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 4000 100
G.025.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia 1200 100
G.026 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 3000 100
G.026.N Naprawa: Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 900 100
G.027 Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 4600 100
G.027.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego 1380 100
H.028.00 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dorosłych 400 90
H.028.00.N Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) - dla dorosłych 120 100
H.028.01 Orteza objemująca goleń i stopę lub ze stzremieniem (typu AFO) - dla dzieci 400 100
H.028.01.N Naprawa: Orteza objemująca goleń i stopę lub ze stzremieniem (typu AFO) - dla dzieci 120 100
H.029.00 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) - dla dorosłych 500 90
H.029.00.N Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) - dla dorosłych 150 100
H.029.01 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) - dla dzieci 500 100
H.029.01.N Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) - dla dzieci 150 100
H.030.00 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dorosłych 800 90
H.030.00.N Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dorosłych 240 100
H.030.01 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dzieci 800 100
H.030.01.N Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) - dla dzieci 240 100
H.031.00 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla dorosłych 2500 90
H.031.00.N Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla dorosłych 750 100
H.031.01 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla dzieci 2500 100
H.031.01.N Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) - dla dzieci 750 100
H.032.00 Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dorosłych 1000 90
H.032.00.N Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dorosłych 300 100
H.032.01 Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dzieci 1000 100
H.032.01.N Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną - dla dzieci 300 100
H.033.01 Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych 3000 100
H.033.01.N Naprwa:Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych 900 100
I.034.00 Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dorosłych 280 90
I.034.00.N Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dorosłych 84 100
I.034.01 Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dzieci 280 100
I.034.01.N Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami - dla dzieci 84 100
I.035.00 Kosz biodrowy -dla dorosłych 400 90
I.035.00.N Naprawa: Kosz biodrowy -dla dorosłych 120 100
I.035.01 Kosz biodrowy -dla dzieci 400 100
I.035.01.N Naprawa: Kosz biodrowy -dla dzieci 120 100
J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy - dla dorosłych 200 90
J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy - dla dzieci 200 100
J.037.00 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę - dla dorosłych 300 90
J.037.01 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę - dla dzieci 300 100
J.038.00 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia - dla dorosłych 350 90
J.038.01 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia - dla dzieci 350 100
J.039.00 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, zregulacją zakresu ruchomości - dla dorosłych 700 90
J.039.01 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, zregulacją zakresu ruchomości - dla dzieci 700 100
J.040.00 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw bidrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia - dla dorosłych 1450 90
J.040.01 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw bidrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia - dla dzieci 1450 100
J.041.01 Szyna typu Saint-Germain - dla dzieci 50 100
J.042.01 Szyna Denis-Browna z obuwiem - dla dzieci 200 100
J.043.00 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym - dla dorosłych 800 90
J.043.01 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym - dla dzieci 800 100
J.044.01 Orteza odwodząca do leczenia rozwojowego dysplazji stawu biodrowego - dla dzieci 100 100
K.045.00 Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych 250 90
K.045.00.N Naprawa: Orteza na ręke i przedramię - dla dorosłych 75 100
K.045.01 Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci 250 100
K.045.01.N Naprawa: Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci 75 100
K.046.00 Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki - dla dorosłych 400 90
K.046.00.N Naprawa: Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki - dla dorosłych 120 100
K.046.01 Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki - dla dzieci 400 100
K.046.01.N Naprawa: Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki - dla dzieci 120 100
L.047.00 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) - dla dorosłych 160 90
L.047.01 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) - dla dzieci 160 100
L.048.00 Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych 250 90
L.048.01 Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci 250 100
L.049.00 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez - dla dorosłych 600 90
L.049.01 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci 600 100
L.050.00 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dorosłych 300 90
L.050.01 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci 300 100
L.051.00 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temlaków i ortez typu "Dessault") - dla dorosłych 250 90
L.051.01 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temlaków i ortez typu "Dessault") - dla dzieci 250 100
L.052.00 Orteza na ramię i bark typu "Dessault" - dla dorosłych 150 90
L.052.01 Orteza na ramię i bark typu "Dessault" - dla dzieci 150 100
L.053.00 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia - dla dorosłych 600 90
L.053.01 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia - dla dzieci 600 100
Ł.054.00 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dorosłych 700 90
Ł.054.00.N Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dorosłych 210 100
Ł.054.01 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dzieci 700 100
Ł.054.01.N Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dzieci 210 100
Ł.055.01 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz - dla dzieci 1600 100
Ł.056.00 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych 400 90
Ł.056.00.N Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych 120 100
Ł.056.01 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dzieci 400 100
Ł.056.01.N Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dzieci 120 100
M.057.00 Gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dorosłych 260 90
M.057.01 Gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dzieci 260 100
M.058.00 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę - dla dorosłych 100 90
M.058.01 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę - dla dzieci 100 100
M.059.00 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami - dla dorosłych 400 90
M.059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami - dla dzieci 400 100
M.060.00 Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami - dla dorosłych 200 90
M.060.01 Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami - dla dzieci 200 100
M.061.00 Kołnierz sztywny - dla dorosłych 80 90
M.061.01 Kołnierz sztywny - dla dzieci 80 100
M.062.00 Kołnierz półsztywny - dla dorosłych 35 90
M.062.01 Kołnierz półsztywny - dla dzieci 35 100
M.063.00 Półgorsetowa orteza szyjna - dla dorosłych 200 90
M.063.01 Półgorsetowa orteza szyjna - dla dzieci 200 100
M.064.00 But na stopę o różnym zniekształceniu - dla dorosłych 155 70
M.064.01 But na stopę o różnym zniekształceniu - dla dzieci 155 100
M.065.00 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej - dla dorosłych 210 70
M.065.01 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej - dla dzieci 210 100
N.066.00 But przy amputacji w obrębie stopy - dla dorosłych 155 70
N.066.01 But przy amputacji w obrębie stopy - dla dzieci 155 100
N.067.00 But do ortezy obejmującej stopę - dla dorosłych 210 70
N.067.01 But do ortezy obejmującej stopę - dla dzieci 210 100
N.068.00 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę - dla dorosłych 100 70
N.068.01 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę - dla dzieci 100 100
O.069 Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20mmHg 400 70
O.070 Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30mmHg 800 70
P.071.00.B sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dorośli 25 70
P.071.01.B sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dzieci 25 100
P.072.00.D sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dorośli 25 70
P.072.01.D sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dzieci 25 100
P.073.00.B sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dorośli 50 70
P.073.01.B sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dzieci 50 100
P.074.00.D sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do dali dorośli 50 70
P.074.01.D sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do dali dzieci 50 100
P.073.00.B1 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do bliży dorośli 50 70
P.073.01.B1 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do bliży dzieci 50 100
P.074.00.D1 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do dali dorośli 50 70
P.074.01.D1 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do dali dzieci 50 100
P.073.00.B1.PR sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do bliży dla dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 70
P.073.01.B1.PR sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do bliży dla dzieci, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 100
P.074.00.D1.PR sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do dali dla dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 70
P.074.01.D1.PR sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr- do dali dla dzieci, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną 50 100
P.075 Soczewka kontaktowa twarda 500 70
P.076 Soczewka kontaktowa miękka 150 70
P.077.00 Epiproteza oka - dla dorosłych 800 100
P.077.01 Epiproteza oka - dla dzieci 800 100
P.078.00 Proteza oka - dla dorosłych 700 100
P.078.01 Proteza oka - dla dzieci 700 100
P.079 Lupa 80 100
P.080 Monookular 350 100
P.081 Okulary lupowe 350 100
P.082 Okulary lornetkowe do bliży 350 100
P.083 Okulary lornetkowe do dali 350 100
P.084.00 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu - pacjenci powyżej 26 rż. 1000 70
P.084.01 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu - pacjenci do ukończenia 26 rż. 2000 100
P.085.00 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe - pacjenci powyżej 26 rż. 1800 70
P.085.01 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe - pacjenci do ukończenia 26 rż. 1800 100
P.086.00 Wkładka uszna wykonana indywidualnie - pacjenci powyżej 26 rż. 50 100
P.086.01 Wkładka uszna wykonana indywidualnie - pacjenci do ukończenia 26 rż. 60 100
P.087.01 Systemy wspomagające słyszenie 5500 50
P.088 Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) 1600 100
P.089 Rurka tracheostamijna wraz z zapasowym wkładem 150 100
P.090 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk 0,8 100
P.090.01 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) - pacjenci do ukończenia 26 rż. 30 100
P.090.00 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) - pacjenci powyżej 26 rż. 30 70
P.090.02 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) - kobiety ciężarne 30 100
P.092 Proteza piersi 280 100
P.093 Peruka 250 100
P.094 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk 4 70
P.095 Cewniki urologiczne do 4 sztuk 4 70
P.096 Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartośći ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne 0,8 70
P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk 6,5 100
P.098 Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) 120 100
P.099.I Sprzęt stomijny - stomia na jelicie cienkim (ileostomia) 400 100
P.099.K Sprzęt stomijny - stomia na jelicie cienkim (kolostomia) 300 100
P.099.U Sprzęt stomijny - stomia na jelicie cienkim (urostomia) 480 100
P.100.PM N - Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie 77 100
P.101.PM Z - Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie 90 70
P.102.00 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) - dla dorosłych 2100 90
P.102.01 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) - dla dzieci 2100 100
P.103 Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego 150 100
P.104 Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy 800 100
P.105 Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe 200 100
P.106 Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk 220 100
P.107 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk 240 100
P.108 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk 240 100
P.109 Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk 360 100
P.110 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk 180 100
P.111 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk 120 100
P.112 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk 144 100
P.113 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny 80 70
P.114 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 100 70
P.115 Pas brzuszny 100 70
P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 500 70
P.117 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 400 70
P.118 Kula łokciowa ze stopniową regulacją 30 70
P.119 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu 140 70
P.120 Kula pachowa 40 70
P.121 Trójnóg albo czwórnóg 75 70
P.122 Laska dla niewidomych (biała) 100 100
P.123 Balonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie 240 70
P.124.01 Balonik specjalny dla dzieci z obciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się - dla dzieci 600 100
P.125 Pionizator 2000 100
P.125.N Naprawa: Pionizator 600 100
P.126.01 Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową - dla dzieci 3200 100
P.126.01.N Naprawa: Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową - dla dzieci 960 100
P.127.00 Wózek inwalidzki ręczny 600 100
P.127.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 180 100
P.128.01 Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci 600 100
P.128.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci 180 100
P.129.00 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszająych się na wóżku - dla dorosłych 1700 100
P.129.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszająych się na wóżku - dla dorosłych 510 100
P.129.01 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszająych się na wóżku - dla dzieci 1700 100
P.129.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszająych się na wóżku - dla dzieci 510 100
P.130.00 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 3000 100
P.130.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 900 100
P.131.01 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 3000 100
P.131.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 900 100
P.132.01 Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę 700 100
P.133.01 Pełzak do raczkowania 120 100

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem